Fiskesøer på Bornholm


Fiskesøer på Bornholm – Ejet af Regionskommunen

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at enhver skal have lov til at fiske med stang og snøre i de søer, der ejes af regionskommunen. Fiskeriet skal følge de almindelige regler i Fiskeriloven. Det betyder generelt, at bl.a. fredningstider og mindstemål skal respekteres, og at fiskeren skal have et gyldigt lystfiskertegn, med mindre vedkommende enten er yngre end 18 år eller folkepensionist.Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at enhver skal have lov til at fiske med stang og snøre i de søer, der ejes af regionskommunen. Fiskeriet skal følge de almindelige regler i Fiskeriloven. Det betyder generelt, at bl.a. fredningstider og mindstemål skal respekteres, og at fiskeren skal have et gyldigt lystfiskertegn, med mindre vedkommende enten er yngre end 18 år eller folkepensionist. Se de relevante bestemmelser på Fiskeridirektoratets hjemmeside.

Særligt om krebs gælder det, at de kun må fiskes i perioden 1. august til 30. september inklusive. Fiskeriet må alene finde sted med lette håndredskaber som krebsebrikker og lignende, der fiskes aktivt.

Det skal understreges, at tilladelsen kun gælder fiskeri med stang og snøre. Det er ikke tilladt at fiske med garn, ruser, tejner, krogliner og lignende redskaber.

Særligt om krebs gælder det, at de kun må fiskes i perioden 1. august til 30. september inklusive. Fiskeriet må alene finde sted med lette håndredskaber som krebsebrikker og lignende, der fiskes aktivt.

Oversigstkort over alle kommunale fiskesøer:
Søerne er angivet på kortene med røde cirkler. Fisketilladelsen gælder kun for søer med røde cirkler.

 

Kilde: Bornholms Regionskommune